บริษัท NPC S&E ได้ร่วมมือกับสำนักงานขนส่งระยอง และ GIZ (องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน)
news image

เมื่อวันที่ 4 พ.ค.2561 ที่ผ่านมา ทางบริษัท NPC S&E ได้ร่วมมือกับสำนักงานขนส่งระยอง และ GIZ (องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน) ได้ร่วมกับจัดหลักสูตร การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุและการขับรถเพื่อประหยัดเชื้อเพลิงสำหรับรถบรรทุกโดยมี นายพชรพณร์ ภาคภพ นายกสมาคมขนส่งภาคตะวันออก เข้าร่วมงานและชมสถาบันฝึกอบรมการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ