อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 

 
***หมายเหตุ
การสมัครฝึกอบรม หลักสูตร ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (จป.) ทุกระดับ
ต้องทำการสมัครสมาชิกประเภทองค์กรเท่านั้น
 

 
 

ท่านสามารถขอรับใบแจ้งหนี้บน website ได้อัตโนมัติ หลังจากกรอกข้อมูลสมัครสมาชิกเสร็จแล้ว
 

 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 038 977 669
แฟกซ์ : 0 3897 7701 ; 0 3868 7700 อีเมล์ : sewebmaster@npc-se.co.th
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th