Home

Translations:


HiliCourse

Featured Course

banner

หลักสูตร คนงานควบคุมก๊าซในโรงงานใช้หรือเก็บก๊าซของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

คนงานควบคุมก๊าซ หรือบุคคลผู้ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมดูแลการใช้และการเก็บก๊าซในภาชนะบรรจุก๊าซ ประจำโรงงาน ตามประเภทโรงงาน ดังต่อไปนี้ 1.โรงงานผลิตก๊าซ (ซึ่งมิใช่ก๊าซธรรมชาติ) ส่งหรือจำหน่ายก๊าซ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับ ที่ 89 2.โรงงานบรรจุก๊าซ...

banner

หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย

-เพื่อให้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานทราบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน -เพื่อให้คณะกรรมการความปลอดภัยทราบบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ -เพื่อให้คณะกรรมการความปลอดภัย...

banner

หลักสูตร จป.เทคนิคขั้นสูง

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการบริหารงานตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการ 2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารองค์กร...

Favorite Course

banner

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงหลักการควบคุมงานอย่างปลอดภัย 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของหัวหน้างานตามที่กฎหมายกำหนดและข้อปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยที่เกี่ยวข้อง 3....

banner

หลักสูตร จป.เทคนิค

-เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับหลักการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน -เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และสามารถตรวจสอบและแนะนำให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยได้...

banner

หลักสูตร จป.บริหาร

-เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดการด้านความปลอดภัยในองค์กร -เพื่อให้ทราบบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารในด้านการบริหารงานความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด และข้อปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่เกี่ยวข้อง...


SAFETY NEWS

SAFETY VDO

YouTubePlayer HOME EN


Featured Clips/คลิปความปลอดภัย:

Advance Fire TOYOTA Motor Thailand (Gateway Plant) @ NPC-SE

NPC Blog Widget

บทความน่าอ่าน
blog-image
ความเป็นระเบียบและการซ่อมบำรุงช่วยให้ปลอดภัยได้อย่างไร
 ความเป็นระเบียบและการซ่อมบำรุงช่วยให้ปลอดภัยได้อย่างไร เคยสังเกตบ้างไหมว่า สถานประกอบกิจการที่มีประวัติการประสบอันตรายขึ้นบ่อยครั้ง ที่เป็นอุบัติเหตุเล็กน้อย เช่น ตะปูดำ ตกบันได ลื่นหกล้ม ไอน้ำร้อนลวก ตลอดจนอุบัติเหตุรายใหญ่ เช่น...
blog-image
การดึงหรือผลักประตูกระจก ต้องจับที่ด้ามจับเท่านั้น
 การดึงหรือผลักประตูกระจก ต้องจับที่ด้ามจับเท่านั้น อย่าผลักกระจก แต่ บ่อยครั้ง ผู้คนจำนวนหนึี่่งได้ผลักที่บานกระจก ทุก ๆ วัน ทำให้ กระจก อาจเกิดอาการล้าภายในเนื้อวัสดุ ( to be fatigued ) ซึ่ง มีความพร้อมที่จะแตกเพิ่มขึ้น วัน แล้ว วัน เล่า...blog-image
อุทาหรณ์สอนใจเพลิงไหม้ Zantika
 โดย ณัฐธัญ ละอองทอง ผู้จัดการศูนย์บริการควบคุมภาวะฉุกเฉิน ก่อนอื่นใดก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติสนิท มิตรสหายของผู้เคราะห์ร้าย ที่ Zantikaผับทุกๆท่านด้วยนะครับ สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ชนิดที่เป็นใครก็ทำใจไม่ค่อยได้...
blog-image
การป้องกันอัคคีภัยในสำนักงาน
 เนื่องจากมีอุบัติเหตุเพลิงไหม้ในอาคารสำนักงานใหญ่ ของธนาคารใหญ่แห่งหนึ่ง และ เกิดเพลิงไหม้คลังสินค้าใหญ่ๆ หลายครั้ง ฝ่าย Q-SH มีความห่วงใย จึงขอความร่วมมือในการป้องกันอัคคีภัยใน PTTGC Office และ Warehouse...blog-image
บรรจุภัณฑ์ชานอ้อย เพื่อสิ่งแวดล้อม
 นันทิยา ลาภสาธิต ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม Nuntiya.L@npc-se.co.th ประเทศไทย มีปริมาณขยะพลาสติก และโฟม มากถึง 2.7 ล้านตัน หรือเฉลี่ย 7,000 ตันต่อวัน แบ่งเป็นถุงพลาสติก ประมาณ 5,300 ตันต่อวัน ส่วนที่เหลือเป็นขยะโฟม ประมาณ 700,000 ตัน...สรรหามาเล่า
 ประกอบ เพชรรัตน์

  • NANOTECHNOLOGY 2   "ระยะนี้ วันไหนไม่ออกไปทำงานข้างนอก เวลารับโทรศัพท์ใน Office ก็จะปรากฎว่า 30% ของ สายที่โทรเข้ามามักจะเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ก็มีหลายแง่มุมครับ ตั้งแต่บริษัทเคยมี จป.วิชาชีพ แต่ตอนนี้ลาออกไป จะส่งคนมาอบรมแทนได้ไหม บ้างคนก็...
  • Oil spills - Philippines   "ก่อนอื่นต้องขอบคุณพี่ๆน้องๆสมาชิกสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานที่ อดทนอยู่กันจนเย็นเพื่อรอการเลือกตั้ง กว่าจะเสร็จเรื่องก็ปากันเข้าไปห้าโมงกว่าเกือบหกโมง ที่ต้องเป็นอย่างนี้ก็เพราะคณะกรรมการชุดอาจารย์นพกร และอาจารย์วิชัย...

ผู้แทนจำหน่าย