Home

Translations:


HiliCourse

Featured Course

banner

หลักสูตร ผู้ตรวจประเมินภายในการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต ตามข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559

ตามข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 ข้อที่ 29/46 และประกาศนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ 116/2561...
banner

หลักสูตร ผู้ตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต ตามข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559

ตามข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 ข้อที่ 29/46 และประกาศนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ 116/2561...
banner

หลักสูตร การจัดทำและการปฏิบัติตามการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต

ตามข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559...
banner

อบรมและฝึกปฏิบัติการขับขี่เชิงป้องกันพร้อมประเมินความเสี่ยงผู้ขับขี่ สำหรับรถบรรทุก

- เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก และมารยาทอันดีงามในการใช้รถใช้ถนน
- เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ลดการสูญเสียต่างๆ ที่มีผลต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมขององค์กร และของประเทศ

Favorite Course

banner

หลักสูตร เทคนิคการผจญเพลิง (Technical Fire)

-เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความชำนาญด้านทักษะ เทคนิคการควบคุมระงับเหตุ และการใช้อุปกรณ์ควบคุมเพลิง
-เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทบทวนการผจญเพลิง
-เพื่อให้เกิดความมั่นคงและมั่นใจในการดำเนินธุรกิจ
banner

หลักสูตร การจัดทำและการปฏิบัติตามการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต

ตามข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559...
banner

ประเมินความเสี่ยงผู้ขับขี่ และฝึกทักษะการขับขี่ด้วยเครื่อง Driving Simulator (Driver Risk Assesment)

banner

หลักสูตร จป.บริหาร

-เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดการด้านความปลอดภัยในองค์กร
-เพื่อให้ทราบบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารในด้านการบริหารงานความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด...

SAFETY NEWS

SAFETY VDO

YouTubePlayer HOME EN


Featured Clips/คลิปความปลอดภัย:

Defensive Driving Institute [DDI]
Advance Fire TOYOTA Motor Thailand (Gateway Plant) @ NPC-SE

NPC Blog Widget

บทความน่าอ่าน
blog-image
คู่มือความปลอดภัย
 ศศิภา เลิศจินตนาการ ที่ปรึกษา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย Sasipa.l@npc-se.co.th บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอนไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด สวัสดีค่ะ ผู้อ่านทุกท่าน...
blog-image
แนวทางการสร้างระบบการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต
 สยาม สุขสวัสดิ์ ที่ปรึกษาอาวุโส อาชีวอนามัยและความปลอดภัย siam.s@npc-se.co.th บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอนไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ในบทความก่อนหน้านี้เรื่อง การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตคืออะไร?...blog-image
ป้องกันไฟไหม้กองขยะ กับการตรวจวัดสภาพแวดล้อม
 นันทิยา ลาภสาธิต ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด Nuntiya.L@npc-se.co.th จากเหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะขนาดใหญ่ ที่ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2557...
blog-image
อุทาหรณ์สอนใจเพลิงไหม้ Zantika
 ก่อนอื่นใดก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติสนิท มิตรสหายของผู้เคราะห์ร้าย ที่ Zantikaผับทุกๆท่านด้วยนะครับ สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ชนิดที่เป็นใครก็ทำใจไม่ค่อยได้ ช่วงปีวัวใหม่คนส่วนใหญ่ต่างๆก็มีความสุข...blog-image
ความเครียดจากการทำงาน ( Work-related stress )
 พรทิพย์ สารเชื้อ ที่ปรึกษา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย Pornthip.Sa@npc-se.co.th บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอนไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด สวัสดีค่ะ ผู้อ่านทุกท่าน เคยสังเกตอาการของตัวเองว่ามีอาการเหล่านี้หรือไม่ มักจะเร่งรีบในการทำสิ่งต่าง ...
blog-image
อันตรายจากของเล่นเด็ก
 เมื่อพูดถึงของเล่น บ้านไหนที่มีเด็กคงจะปฏิเสธไม่ได้เลยใช่มั้ยคะ เพราะของเล่นกับเด็ก เป็นสิ่งที่คู่กันมาตั้งแต่แรกเกิด ซึ่งของเล่นนั้น มีความสำคัญที่ช่วยเสริมพัฒนาการทั้งทางร่างกาย จิตใจและอารมณ์ ไม่ว่าจะด้วยการสัมผัส การมองเห็น การได้ยิน...blog-image
บรรจุภัณฑ์ชานอ้อย เพื่อสิ่งแวดล้อม
 นันทิยา ลาภสาธิต ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด Nuntiya.L@npc-se.co.th ประเทศไทย มีปริมาณขยะพลาสติก และโฟม มากถึง 2.7 ล้านตัน หรือเฉลี่ย 7,000 ตันต่อวัน แบ่งเป็นถุงพลาสติก ประมาณ...
blog-image
แล้งนี้... ยังมีหวัง น้ำทิ้งโรงงานช่วยเกษตรกร
 จักริน นักไร่ jakkarin.n @npc-se.co.th ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด นับว่าปีนี้เป็นปีที่บ้านเราต้องประสบกับปัญหาภัยแล้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...blog-image
เตรียมความพร้อมสำหรับ ISO45001 Occupation Health and Safety Management System
 นายสุทธิศักดิ์ เพ็งสลุง ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด sutthisak.p@npc-se.co.th 11 มีนาคม 2558 ภายในไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ทุกสถานประกอบการจะต้องตื่นตัวเตรียมพร้อมสำหรับ ISO45001...blog-image
การเก็บค่าที่ จอดรถถนน 66 สายทั่วกรุงเทพฯ
 สวัสดีครับ วันนี้ผม MR.DDI นำข้อมูลเกี่ยวกับ การเก็บค่าที่ จอดรถถนน 66 สายทั่วกรุงเทพฯ มาฝากกัน สำหรับท่านที่ยังไม่ทราบ สามารถตรวจสอบเส้นทางและอัตราค่าบริการได้ที่โพสต์นี้เลยครับ สำหรับอัตราค่าที่จอดรถนั้นทาง กทม...
blog-image
สถาบันการขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุ
 สถาบันฝึกอบรมการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ (Defensive Driving Institute : DDI) จัดตั้งโดยบริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ให้บริการด้าน ความปลอดภัยด้านการจราจรและขนส่งอย่างครบวงจร โดยสถาบันมีความพร้อมในด้าน...สรรหามาเล่า
   ประกอบ เพชรรัตน์

  • บันทึกความเข้าใจ
    เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550 ผมไปทำหน้าที่นายกสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยารทำงาน เพื่อลงนามในบันทึกความเข้าใจในความร่วมมือระหว่าง "สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยารทำงาน" กับ "สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม"...
  • อุตสาหกรรมกับชุมชน
    เมื่อวันศุกร์ที่แล้ว มีการประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมของจังหวัดระยองที่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ผมเองเสียดายที่ไม่มีโอกาสได้อยู่ร่วมจนตลอดรายการ เพราะมีนัดหมายอื่นที่ต้องทำและนัดมาก่อนล่วงหน้าแล้ว เลยฟังอยู่ได้แค่ครึ่งวัน...
  • มาบตาพุด 5 หนองแตงเม
    ในช่วงสัปดาห์ที่แล้ว ผมทำงานให้ NPC-S&E แค่วันเดียว ที่เหลือเวลาทั้งหมด ผมเอาไปดูข้อมูลทั้งในเอกสาร พื้นที่และพูดคุยกับผู้คน ที่ไปทำอย่างนี้ก็เพราะคำว่า "หนองแตงเม" นี่หละ มันผุดขึ้นมาในสมองตลอดเวลา จากคำพูดของคนหนองแตงเมที่ว่า...

ผู้แทนจำหน่าย


ร่วมสนุกตอบคำถามกับ NPC S&E
PPE Online