อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม
 
 
 
 
  จป.ระดับวิชาชีพ


 5) จป.ระดับวิชาชีพ หมายถึง ผู้มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
5.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า
คำว่าเทียบเท่าในข้อ 5.1 หมายความว่าเป็นสาขาอื่นที่เทียบเท่าหรือไม่ เช่น สาขาอะไรบ้าง
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

คุณ :      เมื่อ :   9/6/2017 8:54:48 AM   E-mail :   likhit.w@egat.co.th
 
ความคิดเห็นที่ :
 1
 
 หลักสูตร ระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า
ให้ตรวจสอบตาม Link นี้ครับ
http://www.oshthai.org/index.php?option=com_content&view=article&id=93&Itemid=227
  คุณ :   Sutthisak  เมื่อ :   9/11/2017 11:08:22 AM  E-mail :    sutthisak.p@npc-se.co.th
 
 
 
 
 
    ตัวพิมพ์ใหญ่    ตัวเลข
  กรุณานำโค้ดจากด้านบนมากรอกในช่องด้วยค่ะ
 
สามารถใส่รูปได้เฉพาะ VIP MEMBER เท่านั้น เข้าระบบกรุณา Login เพื่อใช้สิทธิ์
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th